JCB części

Zamienniki JCB

Zamienniki JCB to cz???ci produkowane przez producentów do sieci OEM. Pod wzgl?dem parametrów technicznych i jako??ciowych zamienniki JCB nie ust?puj? miejsca oryginalnym cz???ciom JCB. Cz???ci posiadaj?ce nieoryginalne opakowanie, popularnie nazywane jako zamienniki JCB, charakteryzuj? si? ni??sz? cen? sprzeda??y. Zamienniki JCB produkowane na zlecenie wiod?cych odbiorców w bran??y JCB s? w stanie zaspokoi? oczekiwania nawet najbardziej wymagaj?cych klientów.

Jednym z wiod?cych dystrybutorów cz???ci alternatywnych, okre??lanych mianem: zamienniki JCB jest firma MIRTECH z siedzib? w Bia??ymstoku. Katalog produktów znajduj?cych si? na stronie internetowej www.mirtech.com.pl, oferowanych przez firm? MIRTECH, zawiera cz???ci oryginalne JCB oraz zamienniki JCB. Cz???ci alternatywne pochodz? wy???cznie od sprawdzonych i uznanych producentów. Jako??? wyrobu gwarantuje Certyfikat Jako??ci ISO 9001.