JCB części

Cz???ci JCB

Maszyny budowlane JCB o charakterystycznym ??ó??tym kolorze nadwozia s? znane na ca??ym ??wiecie. Marka JCB ugruntowa??a swoj? pozycj? na rynku wieloma uznanymi modelami takimi jak koparko-??adowarki: JCB3CX, JCB4CX; no??niki teleskopowe: JCB530-70, JCB535-70; ??adowarki JCB406 i JCB408, czy te?? Fastrac JCB3185. Maszyny JCB s? przeznaczone do wykonywania ró??nych prac specjalistycznych, zarówno budowlanych jak i ziemnych czy magazynowych. Wymiana cz???ci JCB podczas okresowego przegl?du serwisowego zapewni niezawodn? i wydajn? prac? ka??dego sprz?tu budowlanego.

Firma MIRTECH oferuje serwis oraz szerok? gam? cz???ci JCB zarówno oryginalnych jak i alternatywnych, dost?pnych w naszym magazynie lub na zamówienie. Krótkie terminy realizacji cz???ci JCB pozwol? Pa??stwu na utrzymanie optymalnego stanu technicznego urz?dzenia. Oferta firmy MIRTECH obejmuje cz???ci JCB produkowane przez ??wiatowych liderów w bran??y mechaniki precyzyjnej. Niektóre z nich wyprodukowano do sieci OEM (ang. Original Equipment Manufacturer). Cz???ci OEM nie ust?puj? jako??ci oryginalnych odpowiedników. Konstrukcja i wykonanie cz???ci JCB spe??niaj? najwy??sze europejskie standardy. Cz???ci JCB charakteryzuje wysoka jako??? i konkurencyjna cena. Szczegó??y oferty na stronie internetowej: www.mirtech.com.pl spoczywa. Staranno??? i precyzja wykonania pozwalaj? na zdobycie zaufania du??ej liczby klientów. Ilo??? z??o??onych do chwili obecnej zamówie?? na podzespo??y JCB jest tego najlepszym dowodem.