JCB części

serwis

Firma MIRTECH oferuje nieautoryzowane us??ugi serwisowe oraz pomoc techniczn? w zakresie diagnostyki i naprawy maszyn budowlanych. Do??wiadczeni mechanicy udziel? Pa??stwu niezb?dnych informacji technicznych oraz pomocy przy doborze cz???ci zamiennych zgodnie z numerem VIN maszyny. Dysponujemy samochodem serwisowym, wyposa??onym w najnowocze??niejsze urz?dzenia niezb?dne do wykonania napraw oraz przegl?dów serwisowych. W przypadku unieruchomienia maszyny oferujemy transport niskopodwoziowy. Us??ugi serwisowe wykonujemy w miejscu postoju maszyny lub w hali napraw. Zapraszamy do korzystania z naszych us??ug.

PROMOCJA!

Specjalna oferta Klientom, planuj?cym przegl?dy lub naprawy serwisowe.
Zg??oszenie us??ugi upowa??nia do rabatu na pakiet filtrów do maszyn JCB.
Oferta wa??na do wyczerpania zapasów.

SERWIS

tel. +48 602 41 25 15     
e-mail: serwis@mirtech.com.pl

DZIA? HANDLOWY

tel. +48 85 662 65 72
tel. +48 66 283 65 52 

email: mirtech@mirtech.com.pl